Đào tạo MLM
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 21 NGÀY 23-24 THÁNG 9 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 21 NGÀY 23-24 THÁNG 9 NĂM 2016

 

 

Bảng điểm học viên Khóa 21 ngày 23-24/9/2016

MLMA

17/10/2016

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 20 NGÀY 27-28 THÁNG 8 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 20 NGÀY 27-28 THÁNG 8 NĂM 2016

 

Bảng điểm học viên Khóa 20 ngày 27-28/8/2016

MLMA

22/9/2016

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 19 NGÀY 11-12 THÁNG 8 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 19 NGÀY 11-12 THÁNG 8 NĂM 2016

 

 

Bảng điểm học viên Khóa 19 ngày 11-12/8/2016

MLMA

12/9/2016

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 18 NGÀY 30-31 THÁNG 7 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 18 NGÀY 30-31 THÁNG 7 NĂM 2016

 

 

Bảng điểm học viên Khóa 18 ngày 30-31/7/2016

MLMA

16/8/2016

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 17 NGÀY 29-30 THÁNG 7 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 17 NGÀY 29-30 THÁNG 7 NĂM 2016

 

Bảng điểm học viên Khóa 17 ngày 29-30/7/2016

MLMA

16/8/2016

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 16 NGÀY 23-24 THÁNG 7 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 16 NGÀY 23-24 THÁNG 7 NĂM 2016

 

 

Bảng điểm học viên Khóa 16 ngày 23-24/7/2016

MLMA

08/8/2016

 

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 15 NGÀY 01-02 THÁNG 7 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 15 NGÀY 01-02 THÁNG 7 NĂM 2016

 

 

 

Bảng điểm học viên Khóa 15 ngày 01-02/7/2016

MLMA

12/7/2016

 

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 14 NGÀY 16-17 THÁNG 6 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 14 NGÀY 16-17 THÁNG 6 NĂM 2016

 

 

Bảng điểm học viên Khóa 14 ngày 16-17/6/2016

MLMA

29/6/2016

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 13 NGÀY 15-16 THÁNG 5 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 13 NGÀY 15-16 THÁNG 5 NĂM 2016

 

 

Bảng điểm học viên khóa 13 ngày 15-16/5/2016

MLMA

24/5/2016

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 12 NGÀY 26-27 THÁNG 4 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 12 NGÀY 26-27 THÁNG 4 NĂM 2016

 

 

* Lưu ý: Học viên có kết quả không đạt vui lòng liên hệ với Văn phòng Hiệp Hội Bán Hàng Đa Cấp Việt Nam để đăng ký thi lại vào khóa sau.

Bảng điểm Khóa 12 ngày 26-27/4/2016

MLMA

10/5/2016

 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Page 2 of 3