Đào tạo MLM
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 16 NGÀY 23-24 THÁNG 7 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 16 NGÀY 23-24 THÁNG 7 NĂM 2016

 

 

Bảng điểm học viên Khóa 16 ngày 23-24/7/2016

MLMA

08/8/2016

 

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 15 NGÀY 01-02 THÁNG 7 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 15 NGÀY 01-02 THÁNG 7 NĂM 2016

 

 

 

Bảng điểm học viên Khóa 15 ngày 01-02/7/2016

MLMA

12/7/2016

 

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 14 NGÀY 16-17 THÁNG 6 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 14 NGÀY 16-17 THÁNG 6 NĂM 2016

 

 

Bảng điểm học viên Khóa 14 ngày 16-17/6/2016

MLMA

29/6/2016

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 13 NGÀY 15-16 THÁNG 5 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 13 NGÀY 15-16 THÁNG 5 NĂM 2016

 

 

Bảng điểm học viên khóa 13 ngày 15-16/5/2016

MLMA

24/5/2016

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 12 NGÀY 26-27 THÁNG 4 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 12 NGÀY 26-27 THÁNG 4 NĂM 2016

 

 

* Lưu ý: Học viên có kết quả không đạt vui lòng liên hệ với Văn phòng Hiệp Hội Bán Hàng Đa Cấp Việt Nam để đăng ký thi lại vào khóa sau.

Bảng điểm Khóa 12 ngày 26-27/4/2016

MLMA

10/5/2016

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 11 NGÀY 25-26 THÁNG 3 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 11 NGÀY 25-26 THÁNG 3 NĂM 2016

 

bảng điểm học viên Khóa 11 ngày 25-26/3/2016

MLMA

08/4/2016

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 9 NGÀY 15-16 THÁNG 01 NĂM 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 9 NGÀY 15-16 THÁNG 01 NĂM 2016

 

http://mlma.org.vn/images/daotao/bangdiemhocvienkhoa9ngay15-16.01.2016.pdf

MLMA

27/01/2016

 

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 8 NGÀY 25-26 THÁNG 11 NĂM 2015

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 8 NGÀY 25-26 THÁNG 11 NĂM 2015

 

 

 
 
 
MLMA
16/12/2015
 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 7 NGÀY 25-26 THÁNG 9 NĂM 2015

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 7 NGÀY 25-26 THÁNG 9 NĂM 2015

 

 

http://mlma.org.vn/images/daotao/bangdiemhocvienk7ngay25-26.9.2015.pdf

 

MLMA

14/10/2015

 
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 6 NGÀY 15-16 THÁNG 8 NĂM 2015

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP KHÓA 6 NGÀY 15-16 THÁNG 8 NĂM 2015

 

http://mlma.org.vn/images/daotao/bangdiemhocvienk6ngay15-16.8.2015.pdf

MLMA

31/8/2015

 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Page 2 of 3