Hỏi đáp
Những hành vi bị cấm đối với người tham gia bán hàng đa cấp?

Hỏi: Những hành vi bị cấm đối với người tham gia bán hàng đa cấp?

Đáp: Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 110, người tham gia bán hàng đa cấp bị cấm thực hiện các hành vi sau:

Đọc thêm...
 
Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp?

Hỏi: Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp?

Đáp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 110, khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia có những trách nhiệm sau đây:

Đọc thêm...
 
Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

Hỏi: Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

Đáp: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký kết bằng hợp đồng tham gia bằng văn bản với người tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.

Đọc thêm...
 
Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

Hỏi: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

Đáp: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là văn bản được ký kết giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người muốn tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.

Đọc thêm...
 
Quy trình cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp?

Hỏi: Quy trình cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp?

Đáp: Theo quy định tại khoản 6 Thông tư 19, việc cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được thực hiện theo các bước sau:

Đọc thêm...