MỚI CẬP NHẬT

Tin trong nước
Hà Nội quản lý chặt hơn hoạt động bán hàng đa cấp

Từ ngày 28/5 tới, Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp chính thức có hiệu lực. Theo đó các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội sẽ phải thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột ngột về tình hình có liên quan đến công tác quản lý hoạt động đa cấp.

Đọc thêm...
 
Cục Quản lý cạnh tranh ra mắt “Báo cáo hoạt động thường niên năm 2010”
vcalogoNgày 31-5-2011, Cục Quản lý cạnh tranh công bố “Báo cáo hoạt động thường niên năm 2010”. Trong giai đoạn 2009-2010, Cục Quản lý cạnh tranh đã triển khai tích cực các hoạt động thực thi Luật cạnh tranh nhằm góp phần xây dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Năm 2010, sau hơn 2 năm soạn thảo, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sẽ tạo bước đà để tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam trong thời gian tới. Năm 2010 cũng là năm đánh dấu những tiến bộ đáng kể của Cục trong việc thực thi pháp luật về phòng vệ thương mại, lần đầu tiên Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam.
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi31323334Tiếp theoCuối»

Page 34 of 34