Văn bản quản lý nhà nước


Quyết định của Bộ Công Thương công nhận Ban vận động thành lập MLMA

Quyết định số 2451/QĐ-BCT của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh ký ngày 24-4-2008, công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Bán hàng Đa cấp.

Đọc thêm...
 
Nghị định của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 24-8-2005, quy định về hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đọc thêm...
 
Thông tư của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Thông tư số 19/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại do Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh ký ngày 08-11-2005, hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24-8-2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Đọc thêm...
 
Quyết định của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Trương Chí Trung ký ngày 09-12-2005, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Đọc thêm...
 
Điều lệ Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam

Điều lệ Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam (Kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Page 3 of 3