Văn bản quản lý nhà nước


Nghị định của Chính phủ Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Nghị định số 120/2005/NĐ-CP của Chính phủ do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 30-9-2005, quy định việc xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định pháp luật về cạnh tranh.

Read more...
 
Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Nghị định số 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 15-9-2005, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh.

Read more...
 
Luật Cạnh tranh

Luật số 27/2004/QH11 của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An ký ngày 14-12-2004, quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh.

Read more...
 
Quyết định của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam

Quyết định số 1363/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh ký ngày 02-10-2009, phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam đã được Đại hội lần thứ I của Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam thông qua ngày 19-7-2009.

Read more...
 
Quyết định của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập MLMA

Quyết định số 935/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Trần Văn Tuấn ký ngày 15-6-2009, cho phép thành lập Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam.

Read more...
 
«StartPrev123NextEnd»

Page 2 of 3