Văn bản quản lý nhà nước
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 12-3-2018, quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

>> Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

MLMA

21/3/2018

 
Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động BHĐC

Thông tư số 24/2014/TT-BCT do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh ký ngày 30-7-2014, có hiệu lực từ ngày 15-9-2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

>> Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động BHĐC

 
Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 14-5-2014, quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

>> Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 
Luật An toàn thực phẩm

Luật số 55/2010/QH12 về an toàn thực phẩm, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký ngày 17-6-2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Luật quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

 

Read more...
 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật số 59/2010/QH12 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký ngày 17-11-2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Luật quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Read more...
 
Nghị định của Chính phủ Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Nghị định số 120/2005/NĐ-CP của Chính phủ do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 30-9-2005, quy định việc xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định pháp luật về cạnh tranh.

Read more...
 
Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Nghị định số 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 15-9-2005, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh.

Read more...
 
Luật Cạnh tranh

Luật số 27/2004/QH11 của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An ký ngày 14-12-2004, quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh.

Read more...
 
Quyết định của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam

Quyết định số 1363/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh ký ngày 02-10-2009, phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam đã được Đại hội lần thứ I của Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam thông qua ngày 19-7-2009.

Read more...
 
Quyết định của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập MLMA

Quyết định số 935/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Trần Văn Tuấn ký ngày 15-6-2009, cho phép thành lập Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam.

Read more...
 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2