Văn bản quản lý nhà nước
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 12-3-2018, quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

>> Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

MLMA

21/3/2018

 
Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động BHĐC

Thông tư số 24/2014/TT-BCT do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh ký ngày 30-7-2014, có hiệu lực từ ngày 15-9-2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

>> Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động BHĐC

 
Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 14-5-2014, quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

>> Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 
Luật An toàn thực phẩm

Luật số 55/2010/QH12 về an toàn thực phẩm, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký ngày 17-6-2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Luật quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

 

Đọc thêm...
 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật số 59/2010/QH12 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký ngày 17-11-2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Luật quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

Page 1 of 3