Quyết định chỉ định cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp

Ngày 13/02/2015, Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương đã có Quyết định số 20/QĐ-QLCT về việc chỉ định Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam là cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp.

Tin mới hơn