Ban kiểm tra MLMA

Phan Phạm Phú Nam Phương

Trần Diệu Hương

Tin mới hơn

 • Ban chấp hành MLMA nhiệm kỳ II (2014-2019)
  Content Intro
   

  TRƯƠNG THỊ NHI - Chủ tịch

  HÀ THỊ QUỲNH TRÂM - Phó Chủ tịch

  ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG - Phó Chủ tịch

  NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG - Ủy viên kiêm Tổng Thư ký

  TRẦN VÂN ANH - Ủy viên

  Ông PHẠM THANH TÙNG - Ủy viên

  Ông TRẦN ĐỨC MINH - Ủy viên

 • Ban chấp hành MLMA
  Content Intro

  Trương Thị Nhi - Chủ tịch Hiệp hội

  Ông Vũ Hồng Thái - Phó chủ tịch Hiệp hội

  Trần Diệu Hương - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội

  Đỗ Thị Thanh Hương - Ủy viên

  Nguyễn Thị Kiều My - Ủy viên

Tin cũ hơn

 • Các trưởng ban chuyên môn MLMA
  Content Intro

  Trương Thị Nhi
  Chủ tịch Hiệp hội kiêm Trưởng Ban tổ chức
  Trưởng Ban Đối ngoại
  Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính

  Trần Diệu Hương
  Phó chủ tịch Hiệp hội kiêm Tổng thư ký

  Ông Vũ Hồng Thái
  Dược sĩ
  Phó chủ tịch Hiệp hội
  kiêm Trưởng Ban Pháp chế - Đào tạo

  Đỗ Thị Thanh Hương
  Ủy viên Ban chấp hành
  kiêm Trưởng Ban Thông tin - Tuyên truyền

  Nguyễn Thị Kiều My
  Ủy viên Ban chấp hành
  kiêm Trưởng Ban Hội viên
  Phó Ban Pháp chế - Đào tạo
  (Thường trực phía Nam)

  Nguyễn Thị Thùy Dương
  Chánh Văn phòng Hiệp hội

 • Điều lệ Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam
  Content Intro

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  –––––––––––––––––

   

  ĐIỀU LỆ

  HIỆP HỘI BÁN HÀNG ĐA CẤP VIỆT NAM

  (Kèm theo Quyết định số1363/QĐ-BNV ngày  02  tháng 10  năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)