Thư của Chủ tịch MLMA

Thưa quý vị!

Trong xu thế cạnh tranh và hội nhập kinh tế thế giới ở Việt  Nam, bán hàng đa cấp được coi là một đặc thù riêng so với các  hoạt động thương mại truyền thống khác vì bán hàng đa cấp  là phương thức tiếp thị trực tiếp để bán lẻ hàng hóa tới tận tay  người tiêu dùng thông qua mạng lưới Nhà phân phối tham gia  bán hàng đa cấp.

Chính vì những đặc điểm và tính chất của hoạt động bán hàng  đa cấp nên người tiêu dùng cũng có thể là đối tác kinh doanh  tiếp theo, có điều kiện được nghe tư vấn về tính năng, tác dụng  của sản phẩm và được hướng dẫn chu đáo về cách sử dụng  sản phẩm theo đúng quy định của nhà sản xuất, được hưởng  sự đảm bảo ổn định về giá cả, được an tâm hơn về chất lượng  sản phẩm thông qua sự kiểm tra, kiểm duyệt của các cơ quan  chức năng như Bộ Y tế, Bộ Công Thương… Tuy nhiên, đây là  một ngành kinh doanh nhạy cảm và do tính chất hoạt động theo  mạng lưới có các cá nhân đơn lẻ được tiếp xúc trực tiếp với  khách hàng nên nếu các doanh nghiệp không có chương trình  đào tạo, huấn luyện về kiến thức pháp luật, đạo đức hành nghề,  văn hóa doanh nghiệp và những chế tài xử phạt nghiêm minh khi vi phạm hoặc thiếu đôn đốc kiểm  tra thì dễ dẫn tới tình trạng một số Nhà phân phối vì chạy theo lợi nhuận mà nói sai sự thật về công  dụng sản phẩm, nói sai về chính sách hoa hồng… dẫn tới lừa dối người tiêu dùng và thậm chí là các  Nhà phân phối tuyến dưới của mình gây nên bất bình trong xã hội, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của  ngành bán hàng đa cấp.

Nhưng từ khi Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh (03-12-2004) và Chính phủ ra Nghị định  số 110/2005/NĐ-CP (24-8-2005) về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, các doanh nghiệp bán  hàng đa cấp ở Việt Nam đã có nhiều thuận lợi trong hoạt động và hoạt động bán hàng đa cấp bước  đầu đã đi dần vào nề nếp. Thực tế cho thấy những doanh nghiệp phát triển là những đơn vị đã bám  sát các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ở đó, mọi hoạt động và công  tác quản lý được thể chế bằng nội quy, quy chế bằng cái TÂM và đạo đức kinh doanh được coi trọng;  ứng xử với khách hàng văn minh, lịch sự và luôn luôn gắn các hoạt động kinh doanh của mình với  công tác xã hội và phục vụ cộng đồng.

Chính những tác dụng và hiệu quả do bán hàng đa cấp đem lại đã làm thay đổi và làm phong phú  hơn các hoạt động thương mại ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập cùng với sự lớn mạnh không ngừng  của đội ngũ các Nhà phân phối, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp nên Chính phủ đã cho phép thành lập Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam nhằm tạo cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà  nước với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, nhằm chuẩn hóa hoạt động bán hàng đa cấp vốn có  nhiều phức tạp để đi dần vào nề nếp theo đúng quy định của pháp luật. Với chương trình đào tạo  toàn diện cho người tham gia bán hàng đa cấp bao gồm kiến thức pháp luật, kiến thức sản phẩm,  kỹ năng bán hàng và giao tiếp, chuẩn mực đạo đức của kinh doanh đa cấp và kiến thức về chính  sách thuế cùng nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân…, chắc chắn hoạt động  bán hàng đa cấp ở Việt Nam sẽ lành mạnh và phát triển đồng hành cùng các ngành nghề khác  trong xã hội. Trong hơn 5 năm vừa qua, hoạt động bán hàng đa cấp đã có những bước tiến đáng  kể với sự tham gia của hơn 40 công ty Việt Nam và nước ngoài, với hơn 500.000 nhà phân phối,  mang lại doanh thu hàng năm hơn 1.000 tỉ đồng, đóng góp hơn 500 tỉ đồng thuế thu nhập doanh  nghiệp và thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước.

Với tấm lòng tràn đầy tin tưởng và vui mừng trong ngày lễ ra mắt Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt  Nam; thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới  Đảng và Chính phủ, các Bộ, Ban ngành chức năng ở trung ương và các địa phương trong thời  gian qua đã quan tâm chỉ đạo, ủng hộ giúp đỡ để tổ chức Hiệp hội được ra đời và có điều kiện  thuận lợi hoạt động. Cám ơn các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã cộng tác, đóng góp công sức  để đưa họat động bán hàng đa cấp ở Việt Nam ngày một lớn mạnh và góp phần xây dựng thành  công tổ chức Hiệp hội. Mong rằng sự cộng tác đóng góp của các doanh nghiệp sẽ được tiếp nối  trong thời gian tới.

Xin kính chúc các quý vị có nhiều sức khỏe và thành công. Chúc Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt  Nam chúng ta sẽ không ngừng phát triển!

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI BÁN HÀNG

ĐA CẤP VIỆT NAM

 

Trương Thị Nhi