Những hành vi bị cấm đối với người tham gia bán hàng đa cấp?

Hỏi: Những hành vi bị cấm đối với người tham gia bán hàng đa cấp?

Đáp: Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 110, người tham gia bán hàng đa cấp bị cấm thực hiện các hành vi sau:

-     Yêu cầu người được mình bảo trợ tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp trả bất kỳ khoản phí nào dưới danh nghĩa khoá học, khoá đào tạo, hội thảo, hoạt động xã hội hay các hoạt động tương tự khác;

-     Cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp để người khác tham gia bán hàng đa cấp;

-     Cung cấp thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của hàng hoá để người khác tham gia bán hàng đa cấp;

-     Cung cấp thông tin sai lệch về hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

Tin cũ hơn

 • Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp?
  Content Intro

  Hỏi: Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp?

  Đáp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 110, khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia có những trách nhiệm sau đây:

 • Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?
  Content Intro

  Hỏi: Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

  Đáp: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký kết bằng hợp đồng tham gia bằng văn bản với người tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.

 • Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?
  Content Intro

  Hỏi: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

  Đáp: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là văn bản được ký kết giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người muốn tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.