Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp?

Hỏi: Trách nhiệm của người tham gia bán hàng đa cấp?

Đáp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 110, khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia có những trách nhiệm sau đây:

- Xuất trình thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp trước khi giới thiệu hàng hoá hoặc tiếp thị bán hàng;

- Thông báo đầy đủ các nội dung về chương trình bán hàng, chương trình đào tạo người tham gia, quy tắc hoạt động của doanh nghiệp, lợi ích kinh tế mà người tham gia có thể có được bằng việc tiếp thị hay trực tiếp bán hàng và các điều kiện để có được các lợi ích đó, điều kiện chấm dứt hợp đồng, quyền và nghĩa vụ phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng ... khi bảo trợ một người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp;

- Đưa tin trung thực, chính xác về loại, chất lượng, giá cả, công dụng, cách thức sử dụng của hàng hoá được bán;

- Tuân thủ quy định trong Quy tắc hoạt động và Chương trình bán hàng của doanh nghiệp.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

 • Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?
  Content Intro

  Hỏi: Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

  Đáp: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký kết bằng hợp đồng tham gia bằng văn bản với người tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.

 • Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?
  Content Intro

  Hỏi: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp?

  Đáp: Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp là văn bản được ký kết giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người muốn tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.